Dự án

Khu công nghiệp Gia Bình 2

Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Gia Bình

Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Hanaka

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn

Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ 3

Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ 2

Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh